БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЕТЕЛЬ"  ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЕТЕЛЬ"  ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Меню

Реквізити для допомоги

Реквізити для надання благодійної допомоги

Код ЕДРПОУ: 44894726


Перший український міжнародний банк (ПУМБ)

Номера карт: 5355 2802 1525 2980

IBAN: UA073348510000026207117055917 (UAH)

IBAN: UA803348510000026208117055927 (USD)

IBAN: UA033348510000026200117055936 (EUR)

Особиста карта Голови фонду: 5167 8031 2898 4254

Валютна карта: 4041 7026 0017 5552


Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://etel.simdif.com/ (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Благодійної організації "Благодійний фонд "Етель" інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологий", далі іменується «Фонд», в особі голови правління Кушніра В`ячеслава Миколайовича, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://etel.simdif.com/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов'язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов'язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Політика конфіденційності та умови користування сайтом https://etel.simdif.com/

Благодійний Фонд “Етель” публікує цю політику конфіденційності та умови користування сайтом https://etel.simdif.com/ з метою уникнення будь-яких непорозумінь і конфліктів з користувачами.

1. Користувач не повинен впливати і втручатися в роботу даного сайту або отримувати доступ до інформації, опублікованої на даному сайті, інакше, ніж через стандартний інтерфейс.

2. Відвідувач, використовуючи даний сайт, повинен дотримуватися норм чинного законодавства України, а також умови користування сайтом. Якщо адміністрація сайту виявить порушення відвідувачем при використанні сайту або законодавства, або умов користування сайтом, вона може призупинити або повністю закрити відвідувачеві доступ до сайту.

3. На сайті https://etel.simdif.com/користувачеві забороняється будь-яким чином ставити під сумнів територіальну цілісність України, закликати до насильницької зміни державного устрою, вести пропаганду насильства, гендерної, расової нетерпимості, а також до нетерпимості і дискримінації на основі національності, а також сексуальної орієнтації особистості. Також забороняється використовувати нецензурну лексику. У разі недотримання цих умов користувачу може бути закритий доступ до можливості коментування, або до сайту в цілому.

4. Збір та використання персональних даних:

4.1. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. 4.2. Відвідувачу на сайті https://etel.simdif.com/ може бути запропоновано ввести персональні дані, зокрема ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону.

4.3. При реєстрації на сайті https://etel.simdif.com/ відвідувач дає згоду адміністрації на обробку своїх персональних і реєстраційних даних. Якщо відвідувач приймає рішення надати свої персональні дані, він тим самим, дає згоду на передачу та зберігання цих даних.

4.4. Благодійний Фонд “Етель” залишає за собою право збирати дані про відвідування сайту або з’єднання, які проходять через сайт. Дані відомості можуть містити інформацію про під’єднання до Інтернету, трафік та тривалість роботи користувача в мережі Інтернет.

4.5. Персональні дані відвідувачів використовуються для полегшення користування сайтом відвідувачів, обліку їх інтересів і переваг при здійсненні редакторської політики, а також для аналізу поведінки користувачів. Персональні дані використовуються відповідно до Законів України “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”, ” Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах “, НД ТЗІ 2.5-010-03” “Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу “.

4.6. Благодійний фонд “Етель” залишає за собою право зберігати персональні дані протягом необмеженого часу.

4.7 Сервер сайту https://etel.simdif.com/ тимчасово реєструє доменне ім’я або IP – адреса комп’ютера відвідувача, а також дату доступу, файли (ім’я файлу і URL), код відповіді HTTP і веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на сайт, кількість байт, переданих в під час сесії.

4.8. При роботі сайту https://etel.simdif.com/ використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера відвідувача. У цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Відвідувач може налаштувати браузер таким чином, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку. Файли cookie використовуються, щоб зробити сайт https://etel.simdif.com/ безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки і їх запуск, а також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умов відвідувачами. Вони допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

4.9. За допомогою системи Google Analytics Благодійний Фонд “Етель” збирає статистику про відвідування сайту. Це інформація про відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, країни походження відвідувачів, а також інформацію про спосіб заходу на сайт агентства і т.д. Жодне з цих дій не пов’язане з відвідувачем особисто і вимірюється тільки в сукупності.

4.10 Благодійний Фонд “Етель” вживає відповідні заходи безпеки по збору, зберіганню і обробці зібраних даних для захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття Вашої особистої інформації.

4.11 Благодійний Фонд “Етель” не продає, не обмінює особисту інформацію користувачів.

5. Сайт https://etel.simdif.com/ може містити посилання на сайти, які не належать Благодійному Фонду “Етель”.

6. Благодійний Фонд “Етель” має право надати будь-яку особисту інформацію відвідувачів сайту https://etel.simdif.com/ на вимогу правоохоронних органів, за рішенням суду або в рамках інших законних процедур, або по іншому вимогу згідно з чинним законодавством України.

7. Благодійний Фонд “Етель” не несе відповідальності за упущену вигоду або втрачений прибуток, недоотриманий дохід, втрату даних або будь-які інші збитки відвідувачів сайту https://etel.simdif.com/ якщо такі виникли при користуванні сайтом.

8. Благодійний Фонд “Етель” не гарантує і не стверджує, що використання матеріалів, які публікуються на сайті https://etel.simdif.com/ не зашкодить інтересам третіх осіб.

9. Благодійний Фонд “Етель” намагається забезпечити, щоб вся інформація на сайті https://etel.simdif.com/ була максимально достовірною. Проте організація не бере на себе відповідальність і не гарантує, що надана інформація і дані є точними, об’єктивними і актуальними на момент перегляду.

10. Авторські публікації і колонки, які містить сайт https://etel.simdif.com/, є точкою зору їх авторів. Благодійний Фонд “Етель” не несе відповідальності за точність, об’єктивність і актуальність інформації, опублікованої на сайті https://etel.simdif.com/  з посиланням на інші джерела інформації.

11. Всі права на сайт https://etel.simdif.com/ і його зміст належать Благодійному Фонду “Етель” або використовуються нею за погодженням із правовласниками. Даний сайт в цілому, і окремі його елементи, охороняються Законом України “Про авторське право і суміжні права”, міжнародними правовими актами та іншими актами чинного законодавства України.

12. Відвідувачі сайту не мають поширювати, змінювати, передавати, будь-яким чином використовувати інформацію сайту https://etel.simdif.com/ для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Благодійного Фонду “Етель”. Відвідувачі повинні дотримуватися всіх авторських прав та інших приписів про власність на завантажені матеріали. Використовувана інформація повинна містити активне гіперпосилання на сайт https://etel.simdif.com/ 

13. Копіювання інформації з сайту https://etel.simdif.com/ може бути здійснено в некомерційних цілях для розміщення на сторінках користувача, в блогах, соціальних мережах.

14. Відвідувачі сайту беруть на себе відповідальність за всі ризики, які виникають при використанні сайту https://etel.simdif.com/. У межах, які максимально дозволяє закон, Благодійний Фонд “Етель”, ні будь-яка інша сторона, залучена в створенні, виробництві або обслуговування сайту https://etel.simdif.com/, не несе відповідальності за прямі, непрямі або випадкові збитки, які коли-небудь заподіювалися, і які були викликані тим, що відвідувач мав доступ до сайту https://etel.simdif.com/ користувався ним або сподівався на нього, навіть якщо Благодійний Фонд “Етель” попереджала відвідувача про можливість таких збитків і втрат.

15. При роботі з сайтом https://etel.simdif.com/ відвідувачеві не надаються права на інтелектуальну власність ні на сайт, ні на його утримання або на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів сайту.

16. Благодійний Фонд “Етель” залишає за собою право переглянути цю політику конфіденційності та умови користування в будь-який час.

17. Якщо Ви відвідали цей сайт, Ви автоматично погоджуєтесь з цією політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні з даною політикою конфіденційності та умовами конфіденційності, Ви повинні залишити сайт.

18. У разі зміни цієї Політики конфіденційності ви зможете прочитати про всі зміни на цій сторінці.

19. Для зв’язку з адміністратором сайту з будь-яких питань ви можете написати лист на e-mail: Mada8088@i.ua

Налаштування файлів cookie
Цей сайт використовує файли cookie, щоб запропонувати вам кращий досвід перегляду.
Ви можете прийняти їх усі або вибрати типи файлів cookie, які вам дозволено.
Параметри конфіденційності
Виберіть, які файли cookie ви хочете дозволити під час перегляду цього веб-сайту. Зверніть увагу, що деякі файли cookie не можна вимкнути, оскільки без них веб-сайт не працював би.
Необхідний
Для запобігання спаму цей сайт використовує Google Recaptcha у своїх контактних формах.

Цей сайт також може використовувати файли cookie для електронної комерції та платіжних систем, які необхідні для належної роботи веб-сайту.
Сервіси Google
Цей сайт використовує файли cookie від Google для доступу до таких даних, як сторінки, які ви відвідуєте, і ваша IP-адреса. Сервіси Google на цьому веб-сайті можуть включати:

- Гугл-мапи
На основі даних
Цей сайт може використовувати файли cookie для запису поведінки відвідувачів, моніторингу конверсій оголошень і створення аудиторій, зокрема з:

- Google Analytics
- Відстеження конверсій Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)